Dành cho người bệnh » Thủ tục hành chính
 
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Chủ nhật, 11.12.2017, 09:13pm
Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua dduwwongf dây nóng tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
Thứ sáu, 11.10.2017, 09:10pm
Quy trình tiếp công dân có kỷ phản ánh, kiến nghị trong quá trình khám chữa bệnh, công tác tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU
Thứ bảy, 10.14.2017, 09:08pm
Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu đối với trường hợp khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN RA VIỆN
Thứ sáu, 10.06.2017, 09:04pm
Quy trình cấp sổ điều trị ngoại trú tại cộng đồng đối với bệnh nhân điều trị nội trú ra viện tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
QUY TRÌNH CẤP SỔ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG
Thứ năm, 09.14.2017, 08:56pm
Quy trình cấp sổ điều trị ngoại trú tại cộng đồng (đến khám bệnh ngoại trú tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần)
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Thứ sáu, 09.08.2017, 08:54pm
Quy trình cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN
Thứ bảy, 08.19.2017, 08:53pm
Quy trình cấp giấy chuyển tuyến cho bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ
Thứ tư, 08.16.2017, 08:51pm
Quy trình cấp giấy báo tử cho bệnh nhân đã nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY RA VIỆN
Thứ hai, 07.03.2017, 08:48pm
Quy trình cấp lại giấy ra viện cho bệnh nhân đã điều trị nội trú tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
Thứ hai, 05.15.2017, 08:42pm
Quy trình xác nhận thông tin bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
  » QUY TRÌNH TÓM TẮT, TRÍCH SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN
  » QUY TRÌNH PHOTO, SAO Y BẢN CHÍNH HỒ SƠ BỆNH ÁN
  » QUY TRÌNH KHÁM GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE TÂM THẦN NỘI TRÚ
  » QUY TRÌNH CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN ĐỂ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
  » QUY TRÌNH CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN
  » Quy trình khám chữa bệnh
  » Thủ tục cấp đổi sổ điều trị ngoại trú
  » Thủ tục khám bệnh 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng ba 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31