Hoạt động bệnh viện » Thông tin thầu
 
Nhu cầu mua sắm vật tư hoá chất phục vụ chuyên môn
Thứ sáu, 04.21.2023, 04:47pm
Nhu cầu mua sắm vật tư hoá chất phục vụ chuyên môn
Văn bản huỷ thầu các thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu gói thuốc Generic năm 2022-2023
Thứ sáu, 04.21.2023, 04:39pm
Văn bản huỷ thầu các thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu gói thuốc Generic năm 2022-2023
Phê duyệt kế dủa lựa chọn nhà thầu gó thầu thuốc Gereneric 2022-2023
Thứ ba, 04.18.2023, 03:09pm
Phê duyệt kế dủa lựa chọn nhà thầu gó thầu thuốc Gereneric 2022-2023
Thông tin nhu câu mua săm vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2023 cho Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần.
Thứ năm, 04.13.2023, 04:28pm
Thông tin nhu câu mua sắm vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2023 cho Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần.
Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu mua sắm vật tư hóa chất sinh phẩm xét nghiệm
Thứ năm, 03.09.2023, 02:26pm
Cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu mua sắm vật tư hóa chất sinh phẩm xét nghiệm
Báo giá sưa tươi
Thứ ba, 12.20.2022, 03:34pm
Báo giá sưa tươi
Cung cấp giá dự thầu gói bảo vệ
Thứ sáu, 11.25.2022, 01:43pm
Cung cấp giá dự thầu gói bảo vệ
Thông báo cung cấp vật tư sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm
Thứ ba, 11.22.2022, 04:21pm
Thông báo cung cấp vật tư sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm
Thông báo thanh lý tài sản, trang thiết bị hỏng
Thứ tư, 07.13.2022, 10:57am
Thông báo thanh lý tài sản, trang thiết bị hỏng
Báo giá các mặt hàng hoá chất
Thứ tư, 07.13.2022, 09:43am
Báo giá các mặt hàng hoá chất 
Để có cơ sở mua sắm bổ xung hoá chất năm 2022 của Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ Tâm thần Quảng Ninh, Bệnh viện đề nghị công ty báo giá các mặt hàng hoá chất hiện đang kinh doanh theo Danh mục mời báo giá tại Phụ lục 02 kèm theo. 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31