Thông tin y dược » Thành tựu y học
 
Dành nguồn lực đầu tư cho phát triển y tế
Thứ bảy, 12.09.2017, 10:07am
Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2011-2016, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển y tế. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, huyện đã được đầu tư tương đối đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Y tế Quảng Ninh thời cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ bảy, 11.25.2017, 08:11pm
Trong những năm qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số vào mọi hoạt động. Nhờ đó, ngành đã có nhiều đổi mới quan trọng trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh (KCB); cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân đi KCB…
Toàn văn nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Thứ ba, 10.31.2017, 08:24am
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 
Hội nghị TW 6 khóa XII ra nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc vànâng cao sức khỏe nhân dân&l
Thứ ba, 10.31.2017, 08:13am
Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Đây là nội dung được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới vừa được Ban chấp hành Trung ương ban hành
Y tế Quảng Ninh: Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực
Thứ ba, 10.06.2015, 06:09pm
Trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã đánh dấu nhiều thành công và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo những hoạt động của ngành. Đây sẽ là nền tảng căn bản, là kim chỉ nam để ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục định vị những giá trị cốt lõi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Y tế Quảng Ninh hướng về cơ sở
Thứ ba, 10.06.2015, 06:04pm
Những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm chia sẻ những khó khăn và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là nhân dân các huyện miền núi, hải đảo. Những hoạt động này góp phần đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh giữa các vùng, miền trong tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng trong dự phòng, phát hiện bệnh sớm cho người dân.
Y tế Quảng Ninh: Ứng dụng tiến bộ KHKT trong khám, chữa bệnh cho nhân dân
Thứ ba, 10.06.2015, 06:00pm
Những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh đã triển khai áp dụng, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) y tế, công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành. Nhờ đó, đã mang lại những thành tựu lớn trong công tác chuyên môn, nhất là trong dự phòng và khám, chữa bệnh.
Y tế Quảng Ninh: Một nhiệm kỳthành công với 3 đột phá 
Thứ ba, 10.06.2015, 05:52pm

QTV - Trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Quảng Ninh có những bước phát triển đột phá, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Những kết quả của nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính là động lực để ngành y tế vững bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng ba 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31