Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
 
Phòng Kế hoạch tổng hợp và Chỉ đạo tuyến
Thứ sáu, 06.10.2016, 10:41am (GMT+7)

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN 

I. Quá trình hình thành

            Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến được thành lập từ năm 1971.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

6. Xây dựng kế hoạch, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác chỉ đạo tuyến và Dự án chăm sức sức khỏe tâm thần cộng đồng.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

12. Tổ chức công tác khám bệnh, cấp cứu ngoại viện (lưu động) theo quy định.

13. Quản lý, theo dõi chất lượng bệnh viện.

14. Quản lý, theo dõi công nghệ thông tin, liên lạc của bệnh viện.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

III. Tổ chức

1. Các bộ phận:

a. Khám bệnh, chữa bệnh.

b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế.

c. Chỉ đạo tuyến và Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

d. Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện.

2. Nhân sự: 01 Bác sỹ, 01 điều dưỡng, 01 quản trị mạng.

- Bác sỹ Trần Chí Dũng: Phó Trưởng phòng    ĐT: 0983 314 259

- Điều dưỡng TH, Kỹ sư tin học: Đỗ Minh Tiến   ĐT: 0982 735 850

- Quản trị mạng: Bùi Tiến Chung                     ĐT: 01639 538 685

3. Thông tin, liên hệ:

- Email: kehoach.ttqn@gmail.com

- Điện thoại: 0333 869 237

Ban biên tập


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Đại hội chi bộ Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2017 (02.04.2015)
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN (02.12.2014)
CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN (05.09.2011)
CHI BỘ BỆNH VIỆN (05.09.2011)
Sơ đồ bệnh viện (11.03.2011)
Bộ máy quản lý (11.03.2011) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng ba 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31