Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
 
Đại hội chi bộ Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2017
Thứ năm, 04.02.2015, 03:41pm (GMT+7)

Ngày 25/3/2015, Chi bộ Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh đã tiến hành đại hội Chi bộ lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2017 với 24 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá sâu sắc tình hình hoạt động của đơn vị, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới (2015- 2017) và những năm tiếp theo. Báo cáo chính trị của đại hội đã nêu rõ:

I. CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2012 - 2015

1. Công tác giáo dục chính trị t­­ư tư­­ởng:

- Công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tới CBCNVC đ­­ược thực hiện một cách nghiêm túc: 100% cán bộ đảng viên và cán bộ viên chức bệnh viện tham gia học tập các Nghị quyết của đảng bộ cấp trên. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với 100% cán bộ Đảng viên, cán bộ công nhân viên chức toàn bệnh viện tham gia học tập. Lãnh đạo các đoàn thể đăng ký các danh hiệu thi đua, trong đó 100% các cá nhân và tập thể viết bản cam kết đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ Y tế qui định.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

          Các chỉ tiêu trong những năm 2012-2014 đều hoàn thành và vượt mức kế hoach từ 100 – 130% chỉ tiêu được giao: số lượt khám bệnh trung bình 6000 – 8000 lượt/năm, 1.500 – 2.300 lượt điều trị nội trú/năm, số lần xét nghiệm 5.500 – 7000 lần/ năm. Biên chế được giao 190 giường bệnh, 153 CBVC, với 10 khoa, 4 phòng, 1 trung tâm giám định pháp y tâm thần. Trong đó có 18 bác sỹ, dược sỹ ( 2 ths; 6 CKI; 1 ĐH; 9 Bs đa khoa), Cử nhân điều dưỡng: 10,  điều dưỡng trung học: 44, Đại học khác: 04.

          Bệnh viện đã từng bước để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt Luật BHYT, Luật Khám chữa bệnh, … đảm bảo quyền lợi của người bệnh góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt quy định về y đức, quy tắc ứng xử trong đơn vị sự nghiệp y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trong thời gian qua không có sự phản ánh về việc đùn đẩy, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ viên chức bệnh viện. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác tuyến trước, công tác điều trị dự phòng, thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý chất thải y tế.

          Bệnh viện đã làm tốt công tác chỉ đạo tuyến về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân, đồng thời triển khai có hiệu quả Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Hiện nay đang quản lý khoảng hơn 2.700 bệnh nhân tâm thần tại 14 huyện thị. Trong đó 85% số bệnh nhân được điều trị ổn định tại cộng đồng, những bệnh nhân này sinh sống, lao động, sinh hoạt cùng với gia đình và cộng đồng. Giảm tỷ lệ tàn tật, tàn phế, giảm tỷ lệ gây rối gây hại do bệnh tâm thần gây nên.

Công tác Giám định pháp y tâm thần và y khoa: Trung tâm giám định pháp y tâm thần được thành lập và đưa vào hoạt động. Đảm bảo thực hiện tốt công tác giám định pháp y tâm thần - giám định y khoa theo đúng quy định. Đội ngũ giám định viên được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn cũng như pháp luật. Trong thời gian qua đã giám định hàng trăm ca bệnh tâm thần góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người tàn tật. Thực hiện giám định pháp y tâm thần đảm bảo khách quan, trung thực giúp cho cơ quan điều tra, thi hành luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung bình 10 – 20 lượt trường hợp/năm.

- NCKH: Chi bộ đã chỉ đạo tăng cường công tác NCKH, ứng dụng tiến bộ mới trong công tác khám chữa bệnh để đáp ứng với nhu cầu của nhân dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bệnh viện đã có 12 đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện và đã được nghiệm thu, và ứng dụng.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng:

- Vấn đề thực hiện điều lệ đảng: Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng.

- Triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Hàng năm cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai công tác xây dựng Đảng đạt trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện tiêu cực. Học tập Nghị quyết trung ương IV: 100% đảng viên tham gia học tập và thảo luận, có đánh giá nhận thức và thu hoạch sau học tập.

- Công tác sinh hoạt đảng cũng luôn được coi trọng, thực hiện tốt chỉ thị 10-CT/TW của Ban bí thư Trung ương về thực hiện chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt đảng. Hàng tháng cấp uỷ họp để quán triệt nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tình hình chung của ngành và của đơn vị, đồng thời đánh giá việc thực hiện nghị quyết và đư­­a ra phương hướng lãnh đạo đơn vị tháng sau, thông qua cuộc họp Chi bộ vào đầu tháng. Nội dung và hình thức sinh hoạt được đổi mới thiết thực, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm chú trọng:

Năm 2012: Tổng số đảng viên: 22 đ/c, (02 dự bị) kết nạp mới 01 đv.

          Năm 2013: Tổng số đảng viên: 22 đ/c, (01 dự bị) 01 nghỉ hưu, 1 chuyển.

Năm 2014: Tổng số đảng viên: 24 đ/c, (dự bị 02) kết nạp mới 02 đv.

          Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ bồi dưỡng và kết nạp 04 đảng viên mới.

             Hiện nay Chi bộ có 24 đảng viên: Trình độ chuyên môn: sau đại học 08 đ/c; đại học, cao đẳng 10 đ/c, trung cấp 04, sơ cấp 02; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 01đ/c, trung cấp 06, sơ cấp 17. Chia 3 tổ đảng: tổ lâm sàng; tổ cận lâm sàng; tổ hành chính.

- Thực hiện qui định 76 của Ban bí thư­­ Trung ­ư­ơng Đảng, 100% các đ/c chí đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư­­ trú và được cấp uỷ chi bộ nơi cư trú đánh giá tốt.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiện toàn nâng cao chất lượng kiểm tra, hàng năm chi bộ đều tiến hành tự kiểm tra. Hàng năm  100% đảng viên đều đủ t­ư­ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 3 đ/c đảng viên đạt  xuất sắc, Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc được Đảng uỷ Sở y tế, Đảng ủy cấp trên khen thưởng. Trong nhiệm kỳ không có đơn thư khiếu nại tố cáo của đảng viên, cán bộ viên chức và quần chúng.

- Đảng viên đóng đảng phí đúng kỳ hạn, Chi bộ trích nộp đảng phí lên cấp trên theo qui định. Hàng năm, UBKT đảng các cấp tiến hành kiểm tra công tác đảng của Chi bộ và đều đánh giá cao các mặt hoạt động của Chi bộ.

 

4. Lãnh đạo công tác đoàn thể Công tác đoàn thể:

- Lãnh đạo và kiện toàn các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp cùng với chính quyền phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể tổ chức và tham gia các cuộc thivăn nghệ quần chúng do Công đoàn ngành tổ chức và đều đạt thành tích cao.

- Trong công tác lãnh đạo các đoàn thể, d­ư­ới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ trong nhiệm kỳ qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh bệnh viện đã đi vào hoạt động có nề nếp, đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

5. Những tồn tại, hạn chế:

          Trong nhiệm kỳ vừa qua tuy đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ 29:

          - Công tác khám chữa bệnh: mặc dù bệnh viện đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn nhưng chưa thu hút được nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

          - Công tác NCKH: chưa có nhiều CBVC tham gia nghiên cứu khoa học, các đề tài chưa có tính ứng dụng cao, can thiệp vào công tác khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh tâm thần.

          - Công tác Đảng:

          + Việc phê bình và tự phê bình, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chưa tích cực.

          + Tinh thần xung kích, gương mẫu, nêu cao vai trò của người đứng đầu từng cấp còn chưa được thể hiện nhiều.

·       Nguyên nhân:

-        Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ bác sỹ).

-        Cơ sở vật chất chưa đồng bộ và chưa xây dựng Trung tâm bảo trợ tâm thần nên gây quá tải cho Bệnh viện và ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

-        Tính tự giác, gương mẫu của một số đảng viên chưa cao.

 

II. PHƯƠNG HƯ­­ỚNG, NHIỆM VỤ KHÓA 29 (NHIỆM KỲ 2015 - 2017)

          Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế, Chi bộ Bệnh viện BVSK tâm thần Quảng Ninh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, như sau:

          1/  Tăng cư­­ờng công tác giáo dục chính trị tư­­ tư­­ởng cho cán bộ đảng viên, cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Cấp uỷ đảng, Ban lãnh đạo bệnh viện, Ban chấp hành các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

          - Tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc. Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung phong trào thi đua sát thực với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá, Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể vững mạnh.

          - Chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   2/   Lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sở Y tế giao:

          - Chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu giư­­ờng bệnh, nâng cao chất lư­­ợng khám chữa bệnh cũng như­­ tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân. Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn, qui định về y đức, quy tắc ứng xử trong đơn vị sự nghiệp y tế.

          - Chú trọng công tác  đào tạo cán bộ đặc biệt là đại học và sau đại học.

          - Làm tốt công tác tuyến trước và Dự án CSSK tâm thần cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy định về quản lý xử lý chất thải, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

          - Tranh thủ sự quan tâm của các cấp và các nguồn vốn để nâng cấp trang thiết bị và từng bư­­ớc xây dựng cơ sở vật chất  phù hợp nhiệm vụ của đơn vị. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện có, tăng nguồn thu của bệnh viện và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức.

          - Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Quảng Ninh.

          3/  Làm tốt công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức sau đại hội nhiệm kỳ 29. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên trong chi bộ  đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thư­­ởng. Nâng cao chất lư­­ợng hoạt động của Cấp uỷ chi bộ. Duy trì sinh hoạt tổ đảng, chi bộ, chú trọng tổ chức đa dạng hoá nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đóng đảng phí đầy đủ, đúng qui định.

          Công tác phát triển đảng: tối thiểu kết nạp 2- 3 đảng viên mới.  

          Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          4/ Chỉ đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đư­­ợc giao, phấn đấu xây dựng các đoàn thể vững mạnh xuất sắc và xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện.

5/ Thực hiện tốt các quy định về an ninh quốc phòng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATTP.

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy khóa 29 nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí: Ths Bùi Hồng Tâm, Ths Vũ Minh Hạnh, BSCKI Bùi Tiến Dũng. Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Y tế Quảng Ninh lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020.


    

Cấp ủy chi bộ


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN (02.12.2014)
CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN (05.09.2011)
CHI BỘ BỆNH VIỆN (05.09.2011)
Sơ đồ bệnh viện (11.03.2011)
Bộ máy quản lý (11.03.2011) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng tư 2024  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Hải Hà Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên