Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
 
Quyết định của Sở Y tế về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh 
Thứ bảy, 09.30.2017, 03:26pm
Ngày 27/9/2017, Sở Y tế Quảng Ninh đã có quyết định số 961/QĐ-SYT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh
Phòng điều dưỡng
Thứ ba, 03.01.2016, 03:52pm

          Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác chăm sóc người bệnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh
Thứ ba, 03.25.2014, 03:29pm

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, thành lập năm 1971, sau nhiều lần thay đổi tên, Bệnh viện được UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định lại theo quyết định số 686/QĐ- UBND ngày 19/02/2002. Đến nay, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa hạng III với chức năng nhiệm vụ có chức năng khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện còn có nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần và điều trị chăm sóc cho người bệnh tâm thần tại cộng đồng.
 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31