Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
 
Phòng điều dưỡng
Thứ ba, 03.01.2016, 03:52pm (GMT+7)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

           Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác chăm sóc người bệnh.

I. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

II. TỔ CHỨC

1. Các bộ phận:

a. Bộ phận giám sát khối lâm sàng:  CN Mai Hùng Sơn

b. Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng: CN Lê Thúy Hoàn

c. Bộ phận giám sát khối khám bệnh: CN Bùi Thanh Thủy

2. Lãnh đạo:

a. Trưởng phòng: CN Lê Thúy Hoàn - ĐT: 0978279 767 - Email: hoanlethuy82@gmail.com

b. Phó trưởng phòng

Phòng KHTH-CĐT


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh (25.03.2014) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2023  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31