Hoạt động bệnh viện » Nghiên cứu khoa học
 
Kế hoạch ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác quản lý và khám chữa bệnh
Thứ tư, 03.15.2017, 08:02pm (GMT+7)

  SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN BVSK TÂM THẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /KH-BVBVSKTT

Cẩm Phả, ngày 14 tháng  02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM 2017

 

          Căn cứ thông tư 19/2013/TT-BYT về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

          Căn cứ các kết quả nghiệm thu đề tài của Sở Y tế Quảng Ninh Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013 - 2016;

          Nhằm tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng có thể cho người bệnh và nhân viên y tế, Phòng Kế hoạch tổng hợp & Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Bệnh viện và một số nghiên cứu trong nước vào công tác quản lý và khám bệnh, chữa bệnh năm 2017 với nội dung như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

          Cải tiến hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

          - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian nằm viện.

          - Nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị rối loạn loạn thần do sử dụng các chất ma túy tổng hợp dạng ATS, bệnh động kinh, các rối loạn giấc ngủ.

          - Triển khai tốt các hoạt động về y đức, giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

II. Nội dung kế hoạch

          Ứng dụng một số đề tài nghiên cứu khoa học vào công tác quản lý, chuyên môn năm 2017 tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Ứng dụng các phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần ở bệnh nhân sử dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamine

Chủ nhiệm đề tài:           Ths Vũ Minh Hạnh và cộng sự

Cấp đề tài:                      cấp ngành (Sở Y tế Quảng Ninh)

Thời gian ứng dụng:       năm 2017

Lý do ứng dụng: số lượng bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng các chất ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị nghiện ma túy tổng hợp, chủ yếu là điều trị triệu chứng.

2. Đề tài: “Nguyên cứu một số nguyên nhân gây mất ngủ ở bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh

Người thực hiện:             BS CKI Bùi Tiến Dũng và cộng sự

Cấp đề tài:                      cấp cơ sở (BV BVSK tâm thần)

Thời gian ứng dụng:       năm 2017

Lý do: mất ngủ có nhiều nguyên nhân, cần xác định rõ để có thể tư vấn và điều trị phù hợp cho người bệnh.

3. Đề tài: “Thực trạng kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

Người thực hiện:             Mai Hùng Sơn và cộng sự

Cấp đề tài:                      cấp cơ sở (BV BVSK tâm thần)

Thời gian ứng dụng:       năm 2017

Lý do ứng dụng: y đức, giao tiếp đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn hiện tượng ứng xử giao tiếp chưa phù hợp.

4. Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp”.

Chủ nhiệm đề tài:           Nguyễn Doãn Phương, Phụ trách Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Cấp đề tài:                      luận án Tiến sỹ, học viện Quân Y

Thời gian ứng dụng:       năm 2017

Lý do ứng dụng: nhiều bệnh nhân động kinh có rối loạn tâm thần đồng thời, do vậy cần nhận biết sớm để chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp

5. Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng Clonidine trong hỗ trợ điều trị hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện”

Chủ nhiệm đề tài:           Bùi Hồng Tâm và cộng sự

Cấp đề tài:                      cấp cơ sở

                   Thời gian ứng dụng:       năm 2017

                   Lý do ứng dụng: bệnh nhân cai nghiện heroin thường có nhiều triệu chứng gây khó chịu, thuốc Clonidin (catapress) giúp bệnh nhân nhanh chóng vượt qua hội chứng cai.

III. Triển khai thực hiện

- Tổ QLCL phối hợp với phòng KHTH – CĐT, các chủ nhiệm đề tài phổ biến, sinh hoạt khoa học về kết quả các đề tài cho toàn bộ Y Bác sỹ, điều dưỡng viên của bệnh viện.

- Các khoa Lâm sàng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần, động kinh tại Bệnh viện.

- Phòng Điều dưỡng phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc triển khai tập huấn, xây dựng các phong trào thi đua nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử cho cán bộ viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện.

- Tổ QLCL và phòng KHTH - CĐT giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ứng dụng các kết quả NCKH tại các khoa liên quan.

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, phối hợp với phòng Điều dưỡng, tổ chức Công đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện y đức và giao tiếp ứng xử trong bệnh viện.

- Tiếp tục đánh giá và tổng kết việc ứng dụng các kết quả NCKH trong thực tiễn các hoạt động của đơn vị.

         

          Trên đây là kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác quản lý cũng như chuyên môn của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần năm 2017. Đề nghị các khoa phòng và cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo Giám đốc kịp thời để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc, Phó giám đốc;

- Các khoa - phòng;        

- Lưu VT, KHTH - CĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Bùi Hồng Tâm

 

 


DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2017

 

STT

Tên đề tài

Bộ phận/Khoa phòng ứng dụng

Thời gian

Kết quả

đầu ra

1

Ứng dụng các phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần ở bệnh nhân sử dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamine

Khoa Phục hồi chức năng

Từ quý I năm 2017

- > 90% Bệnh nhân được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, hợp lý và ổn định khi ra viện.

- Rút ngắn thời gian  điều trị, trung bình 14 ngày/đợt.

2

Nguyên cứu một số nguyên nhân gây mất ngủ ở bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh

Các khoa lâm sàng

- Từ quý I năm 2017

> 90% bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ được chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị kịp thời

3

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần

Phòng Điều dưỡng, KHTH-CĐT, Công đoàn

- Quý I, II năm 2017: tập huấn y đức, giao tiếp ứng xử

- Quý III: Tổ chức Hội thi “Điều dưỡng viên Giỏi-Thanh lịch” năm 2017

- > 90% CBVC, người lao động được tập huấn nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử.

- 100% thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp

 

- Tổ chức hội thi

4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp

Các khoa lâm sàng

- Từ quý I năm 2017

> 90% bệnh nhân động kinh có rối loạn tâm thần được chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị kịp thời

5

Nghiên cứu sử dụng Clonidine trong hỗ trợ điều trị hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện

Khoa Phục hồi chức năng

- Từ quý I năm 2017

100% bệnh nhân nghiện CDTP được chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị kịp thời bằng Clonidin

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Nghiên cứu sử dụng Clonidin trong hỗ trợ điều trị hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện (10.09.2015)
Đề tài "Nhận xét đặc điểm lâm sàng và đánh giá đáp ứng điều trị của sảng rượu"  (10.06.2015)
Thực trạng kiến thức và kỹ năng của điều dưỡng viên (05.04.2014)
Nghiên cứu đặc diểm lâm sàng "Rối loạn lo âu lan tỏa" (01.24.2012) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng ba 2019  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31