Hoạt động bệnh viện » Khám chữa bệnh
 
Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Bệnh viện
Thứ bảy, 03.07.2015, 11:02pm (GMT+7)

KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 – 2020

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN QUẢNG NINH

I. CĂN CỨ VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

* Căn cứ xây dựng kế hoạch

1. Quyết định số 434/QĐ-SYT ngày 15/9/2008 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

2. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới. Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TW.

3. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT - BNV ngày 23/01/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

4. Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện.

5. Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

6. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

7. Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

9. Căn cứ quy hoạch y tế Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

10. Căn cứ tổ chức và điều lệ hoạt động của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần.

* Quan điểm xây dựng kế hoạch

1. Phát triển đồng bộ, toàn diện Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh theo hướng hiện đại và bền vững đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Phát triển các dịch vụ y tế theo chuyên sâu nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao.

2. Phát triển Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.

3. Phát triển Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức - lao động.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011 – 2015

 

Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế, chuyên khoa hạng III, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh.

1. Tổ chức bộ máy

 Từ 2011 - 2015 được giao biên chế: 190 giường bệnh, 141 cán bộ công nhân viên chức.

Bệnh viện bao gồm 13 khoa- phòng chức năng:

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp- Chỉ đạo tuyến

2. Phòng Điều dưỡng

          3. Phòng Tổ chức- Hành chính

          4. Phòng Tài chính- Kế toán

          5. Khoa Cấp tính                            

          6. Khoa Bán cấp tính Nam             

          7. Khoa Bán cấp tính Nữ                

          8. Khoa Điều trị tổng hợp     

          9. Khoa Phục hồi chức năng        

                    10. Khoa Khám bệnh- Cận lâm sàng

11. Khoa Dược- Vật tư y tế

12. Khoa Chống nhiễm khuẩn

13. Khoa Dinh dưỡng

và 01 trung tâm Giám định Pháp y tâm thần.

Bệnh viện có 01 chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam  (22 đảng viên) trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Sở Y tế, 01 tổ chức Công đoàn, 01 tổ chức Đoàn Thanh Niên, 01 cho hội Tâm thần, 01 chi hội Điều dưỡng.

2. Tình hình nhân lực

Hiện tại tổng số cán bộ, công nhân viên chức lao động: 154 người (34 hợp đồng), trong đó:

Bác sỹ: 17 (02 Thạc sĩ, 05 Bác sĩ chuyên khoa I chiếm 38,8%)

Điều dưỡng: 71 (Cử nhân,CĐ: 13, điều dưỡng TH: 55, điều dưỡng sơ cấp: 03)

Dược sỹ: 04 (01 Dược sỹ CK I), Cán bộ khác: 62;

09 cán bộ có trình độ Quản lý nhà nước (chuyên viên);

Lý luận chính trị: 01 cao cấp, 06 trình độ trung cấp.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Diện tích toàn bệnh viện là 44.364,9 m2 , Diện tích xây dựng sử dụng: 4.810 m2

- Kết cấu xây dựng nhà: nhà 2 tầng và nhà cấp 3 mái bằng bê tông.

- Trang thiết bị: bệnh viện có hơn 20 máy móc, thiết bị y tế; có 01 hệ thống xử lý chất thải lỏng, 01 lò đốt rác thải y tế, 02 xe ô tô cứu thương, 01 xe ô tô 4 chỗ.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch 2011 - 2015

4.1. Hoạt động khám chữa bệnh:

Đến năm 2014, bệnh viện có 190 giường bệnh kế hoạch và 270 giường bệnh thực kê. Tổng số bệnh nhân đến khám bệnh hàng năm trung bình là 6000-7000 lượt, tổng số bệnh nhân vào điều trị nội trú trung bình là 1700-1900 lượt. Ngày điều trị trung bình khoảng 36-45 ngày/lượt.

          Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần được Sở Y tế tỉnh giao chỉ tiêu hàng năm về công tác Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng. Những năm qua, bệnh viện đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay số bệnh nhân được quản lý, điều trị tại cộng đồng là hơn 2700 (Tâm thần phân liệt, Động kinh, Chậm phát triển tâm thần). Đa số bệnh nhân dùng thuốc đều (>90%), bệnh nhân ổn định, giảm tỷ lệ tái phát phải nhập viện điều trị, giảm tỷ lệ gây hại gây rối do bệnh nhân tâm thần gây ra.

4.2. Kết quả thực hiện Quy chế quản lý bệnh viện:

- Bệnh viện đã thực hiện tốt các Quy chế kế hoạch, quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế có hiệu quả.

- Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng tổ chức tự kiểm tra hàng tuần. Bệnh viện duy trì kiểm tra các khoa/phòng hàng tháng, hàng quý.

-  Đảm bảo công tác thông tin báo cáo: thống nhất theo biểu mẫu; thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. Thực hiện sử dụng phần mềm Medisoft 2003 theo đúng quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý người bệnh ngoại trú.

- Bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho nhân viên y tế và giấy phép hoạt động cho bệnh viện.

- Công tác Tài chính: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện. Niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh và giá thuốc. Đã thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện nước, vật tư tiêu hao, xăng dầu,… Bệnh viện đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định.

4.3. Kết quả thực hiện quy chế chuyên môn:

- Tổ chức thường trực bốn cấp theo Quy chế bệnh viện, bảo đảm 24/24 giờ, kịp thời cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và điều trị ngay cho người bệnh.

- Người bệnh cấp cứu được khám và làm bệnh án ngay, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết theo quy định.

- Kê đơn phù hợp với chẩn đoán bệnh, y lệnh toàn diện; Bệnh án ghi đầy đủ, rõ ràng: tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường dựng, thời gian dùng; đánh số thứ tự các thuốc theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ sơ kết sau 30 ngày điều trị theo quy định. Thực hiện tổ chức bình bệnh án, phiếu chăm sóc 1 lần/1 tháng, có biện pháp khắc phục các tồn tại…

- Tổ chức hội chẩn trong các trường hợp cần thiết: người bệnh khó chẩn đoán, tiên lượng dè dặt, cấp cứu, các trường hợp chuyển viện…. Các khoa lâm sàng đã thực hiện đúng quy chế hội chẩn.

- Thực hiện sử dụng thuốc cho người bệnh bảo đảm an toàn, hợp lí, hiệu quả; thuốc đảm bảo đến cơ thể người bệnh; thực hiện đúng các quy định về bảo quản, cấp phát, sử dụng và thanh toán tài chính.

- Bệnh viện tiếp tục triển khai công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh theo đúng thông tư số 07/2012/TT-BYT của Bộ Y tế.

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác giám định pháp y-giám định y khoa theo đúng quy định. Đội ngũ giám định được trang bị khá đầy đủ kiến thức về chuyên môn cũng như pháp luật. Thực hiện giám định pháp y tâm thần đảm bảo khách quan, trung thực giúp cho cơ quan điều tra, thi hành luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Bệnh viện đã thực hiện tốt công tác phòng bệnh nói chung và phòng bệnh tâm thần nói riêng thông qua các hình thức tuyên truyền giáo dục sức khỏe, công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.4. Công tác Đoàn thể và Công tác khác:

- Các đoàn thể phối hợp cùng chính quyền phát động các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phong trào thực hiện Quy tắc ứng xử và nâng cao Y đức, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào văn hoá văn nghệ- thể dục thể thao, .... tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh trong công tác.

- Duy trì việc tiếp công dân, đường dây nóng, hòm thư góp ý tại các khoa phòng để tiếp nhận các đơn thư góp ý, phản ảnh của người dân đến khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiến hành công khai về mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh và Sở Y tế, cũng như của bệnh viện; công khai kế hoạch hoạt động, công tác đào tạo, tuyển dụng, hợp đồng, công tác tài chính,…

5. Thuận lợi, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

5.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp, đầu tư các nguồn lực đảm bảo các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Bệnh viện có truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đơn vị.

5.2. Khó khăn, tồn tại:

- Nhân lực vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ Bác sỹ. Chưa có các Bác sỹ trình độ sau đại học về chuyên ngành tâm thần Nhi và tâm thần Người già. Cơ cấu nhân lực chưa hợp lý theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, trình độ quản lý, lý luận chính trị còn chưa kịp thời, đồng bộ.

- Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, bệnh nhân nội trú tăng nhiều, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần lang thang-bị bỏ rơi, bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng các chất tác động tâm thần như ma túy tổng hợp dạng Amphetamin và bệnh nhân tâm thần Nhi-Người già có xu hướng ngày càng tăng, gây thêm quá tải cả về công tác phục vụ, quản lý, điều trị và khả năng kinh phí của Bệnh viện.

- Số lượng bệnh nhân ngoại trú đông, kinh phí chi cho Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần thấp, không đủ khả năng cung cấp thuốc cho bệnh nhân.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, trong công tác khám chữa bệnh còn hạn chế.

- 01 xe ô tô cứu thương sử dụng từ năm 1997, đến nay đã hư hỏng, sửa chữa nhiều lần, gây khó khăn trong công tác phục vụ người bệnh.

- Trong nhiều năm qua, mặc dù đầu tư đã được Tỉnh Quảng Ninh quan tâm nhiều nhưng Bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Đặc biệt là chưa xây dựng được Trung tâm bảo trợ người bệnh tâm thần, Bệnh viện chưa có hệ thống chụp chẩn đoán hình ảnh bằng CT Scanner, MRI đối với các tổn thương thực thể não.

 

5.4. Nguyên nhân

- Bệnh viện chưa chú trọng công tác quy hoạch tổng thể (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển bệnh viện,…).

- Là bệnh viện chuyên khoa tâm thần nên rất khó khăn trong công tác xã hội hoá y tế.

- Bệnh viện còn thiếu các điều kiện để triển khai các hoạt động như thiếu nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.

- Năng lực, trình độ của cán bộ y tế còn hạn chế….

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II có cơ sở vật chất hiện đại, có đội ngũ cán bộ chuyên môn và quản lý đạt trình độ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân về lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

1.2.1. Về quy mô giường bệnh, hạng bệnh viện:

- Đến năm 2015 Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninhquy mô 200 giường bệnh.

- Đến 2016 - 2020 đạt tiêu chuẩn Bệnh viện chuyên khoa hạng II với quy mô 280 giường bệnh, 16 khoa phòng và 02 Trung tâm.

1.2.2. Về tổ chức bộ máy, nhân lực:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Bệnh viện gồm: 15 khoa phòng, 02 trung tâm

07 khoa lâm sàng

(Khoa Khám bệnh, Khoa Bán cấp tính nam,

Khoa Bán cấp tính nữ, khoa Cấp tính,

Khoa Phục hồi chức năng, khoa Nghiện chất,

khoa Tâm thần Nhi-Người già)

01 khoa Cận lâm sàng,

01 khoa Dược-Vật tư y tế,

01 khoa Chống nhiễm khuẩn,

01 khoa Dinh dưỡng,

04 phòng chức năng

(Phòng Kế hoạch tổng hợp,

Phòng Điều dưỡng,

Phòng Tổ chức Hành chính,

Phòng Tài chính kế toán),

01 Trung tâm Bảo trợ người bệnh tâm thần.

- Nhân lực:

+ Tuyển dụng, hợp đồng số lượng cán bộ, lao động đáp ứng tỷ lệ và cơ cấu cán bộ theo thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế - Nội vụ: đến năm 2020 bệnh viện có 308 biên chế, lao động.

          Khối lâm sàng:

                    Bác sỹ:                 40   (trong đó: 24 sau đại học, 16 đại học)

                   Điều dưỡng:          128 (trong đó: 30 đại học, CĐ, 98 trung học)

                   Hộ lý:                            32   (trình độ khác)

           Khối Cận lâm sàng và Dược:

                   Cận lâm sàng:      35  (Trong đó: 10 ĐH, Sau ĐH, 25 Trung cấp)

                   Dược:                   11  (Trong đó: 1 Sau ĐH, 4 ĐH, 6 Trung cấp)

          Quản lý, hành chính:   62 (Trong đó:  5 Sau ĐH, 15 ĐH,  42 Trung cấp)

+ Đào tạo nhân lực: chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý, ngoại ngữ

Không có Y sĩ làm công tác khám chữa bệnh,

> 60% Bác sĩ có trình độ sau đại học,

25% Điều dưỡng viên đại học và cao đẳng

100% Trưởng, phó khoa phòng có chứng chỉ ngoại ngữ B (tương đương) trở lên và chứng chỉ quản lý nhà nước, quản lý bệnh viện,

100% Điều dưỡng trưởng có chứng chỉ quản lý điều dưỡng

100% người hành nghề được cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Có chính sách ưu đãi cho cán bộ, nhân viên làm việc trong chuyên ngành tâm thần.

1.2.3. Cơ sở vật chất:

- Xây dựng các khoa và Trung tâm mới theo tổ chức bộ máy, Bệnh viện có cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện, trong khám chữa bệnh.

1.2.4. Công tác khám chữa bệnh:

 - Đảm bảo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc toàn diện, thực hiện được nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

- Triển khai thực hiện tốt Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và các quy chế chuyên môn.

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng. Đảm bảo 100% Trạm Y tế xã phường triển khai lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng. Phát hiện sớm, can thiệp và điều trị sớm các rối loạn tâm thần kết hợp với phục hồi chức năng tâm lý xã hội giúp người bệnh hòa nhập cùng cộng đồng và xã hội, giảm tỷ lệ mạn tính, tàn phế; giảm tỷ lệ gây hại, gây rối do bệnh lý tâm thần.

- Nâng cao năng lực truyền thông, giáo dục sức khỏe trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

- Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, công tác Dược lâm sàng.

1.2.5. Công tác khác:

- Thực hiện công tác xử lý rác thải y tế đúng qui định, đảm bảo tốt về vệ sinh môi trường trong bệnh viện.

- Thực hiện công khai minh bạch công tác tài chính trong đơn vị, quản lý tốt thu-chi, niêm yết giá dịch vụ y tế.

- Nâng cao Y đức, thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử.

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức, lao động.

 

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Nội dung

Đơn vị tính

2016

2017

2018

2019

2020

Biên chế

(Bệnh viện+Trung tâm Bảo trợ tâm thần)

Người

314

339

383

383

383

Giường bệnh KH

Giường

240

240

280

280

280

Hạng bệnh viện

Hạng

III

III

II

II

II

Tổng số BN đến khám tại BV

Người

5.800

6.500

7.300

8.000

9.000

Tổng số người bệnh nội trú

Người

2.200

2.400

2.500

2.680

2.750

Tổng số BN TT quản lý, điều trị tại cộng đồng

Người

3.050

3.200

3.350

3.500

3.700

Số lần xét nghiệm

Lần

6.600

7.200

10.000

11.000

13.000

Số lần chụp Xquang

Lần

300

400

550

700

1.000

Số lần siêu âm

Lần

1.800

2.000

2100

2300

2.400

Tỷ lệ chất thải được xử lý

%

100

100

100

100

100

 

3. Nội dung thực hiện

3.1.Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

- Đối với nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, Bệnh viện chủ động đảm bảo chất lượng và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

- Phân công trách nhiệm cho các khoa phòng, cá nhân phụ trách thực hiện theo nhiệm vụ.

3.2. Về công tác quản lý:

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị bệnh viện.

- Xây dựng các quy trình thực hiện công việc.

3.3. Về tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực:

- Thành lập thêm 03 khoa lâm sàng là: khoa Tâm thần Nhi, khoa Tâm thần người già và khoa Nghiện chất; thành lập Trung tâm bảo trợ tâm thần Quảng Ninh trực thuộc Bệnh viện.

- Xác định vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng hàng năm.

- Bố trí, sắp xếp khoa phòng, cán bộ lao động cho phù hợp với vị trí việc làm.

- Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý cho CBVC, LĐ.

- Bệnh viện có chính sách thu hút nhân lực, chất lượng cao về công tác.

- Chính sách thi đua, khen thưởng, đãi ngộ phải nghiêm túc, kịp thời.

3.4. Về công tác xây dựng thương hiệu bệnh viện:

- Nâng cao, cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, xây dựng các quy trình kỹ thuật.

- Xây dựng logo, slogan của bệnh viện.

- Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh về chuyên khoa tâm thần, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư cho từng loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Bệnh viện phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe tâm thần cũng như các loại hình khám chữa bệnh của đơn vị.

- Cải tiến qui trình khám chữa bệnh, niêm yết công khai giá dịch vụ y tế cho người dân có quyền được tham khảo trước khi sử dụng dịch vụ y tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị bệnh viện, trong công tác khám chữa bệnh.

 

 

3.5. Về công tác tài chính:

- Bệnh viện đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác thực hiện theo đúng dự toán thu chi được duyệt.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính.

- Lập qui trình kế toán nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

- Củng cố công tác mua sắm TTBYT, thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

- Sử dụng có hiệu quả TTBYT đã được đầu tư. Thực hiện đúng quy chế kiểm chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ đối với một số trang thiết bị y tế.

4. Các giải pháp

4.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực y tế

4.1.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy

- Từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, biên chế của bệnh viện theo đúng quy định.

- Mở rộng, thành lập các khoa phòng mới theo hướng chuyên khoa sâu.

4.2.2. Phát triển nguồn nhân lực y tế

- Tiêu chuấn hoá và cân đối nhu cầu nhân lực y tế về số lượng, cơ cấu, chất lượng theo từng lĩnh vực chuyên môn và theo vị trí việc làm. Kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, đội ngũ cán bộ quản lý, đảm bảo tiêu chuẩn hoá cán bộ trong từng lĩnh vực quản lý.

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Y tế ban hành chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực y tế trong lĩnh vực chuyên khoa tâm thần, chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia giỏi về công tác tại Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước cho cán bộ BV. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

-Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy hết khả năng chuyên môn kiến thức được đào tạo, từng bước xây dụng chính sách đãi ngộ với những cán bộ giỏi có tay nghề cao.

4.2. Giải pháp cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư cho BV

- Ưu tiên ngân sách Nhà nước trong việc đầu tư nâng cấp, mở rộng bệnh viện, mua sắm TTB phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

- Đảm bảo cân đối thu chi trong đơn vị, xây dựng và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ.

4.3. Giải pháp phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ

- Từng bước hiện đại hoá kỹ thuật y học chuyên môn sâu trong lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần. Áp dụng các kỹ thuật mới trong điều hành quản trị bệnh viện, quản lý chất lượng bệnh viện bằng ISO hoặc tương đương.

- Tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và công tác khám chữa bệnh.

4.4. Giải pháp công tác quản lý

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh là chủ thể lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức.

- Phát huy vai trò các đoàn thể trong đơn vị, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức trong việc hoạch định kế hoạch phát triển Bệnh viện.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, điều động, bố nhiệm, đào tạo, luân chuyến, khen thưởng, kỷ luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động về chuyên môn.

4.5. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước

- Triển khai thực hiện tốt Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật BHYT, Luật công chức, viên chức, Luật Lao động,…

- Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức về pháp luật cho cán bộ BV. Quan tâm giáo dục y đức, nâng cao kiến thức về tâm lý xã hội, kỹ năng giao tiếp cho CBBV.

4.6. Tăng cường hợp tác

- Đẩy mạnh hợp tác với các Bệnh viện trong và ngoài tỉnh trong mọi lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm... Tranh thủ mọi sự hợp tác, hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật.

5. Dự kiến kinh phí

Dự kiến tổng kinh phí chi cho 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 là: 436,722 tỷ đồng, trong đó:

- Kinh phí cho mở rộng, nâng cấp bệnh viện 2016 - 2020: 170 tỷ đồng. Bao gồm xây dựng Trung tâm bảo trợ tâm thần, xây dựng 04 khoa mới (khoa Tâm thần Nhi-Người già, khoa Nghiện chất, khoa Khám bệnh, Khoa Cận lâm sàng).

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị:  59 tỷ đồng, bao gồm mua xe ô tô cứu thương, máy Kích thích từ xuyên sọ, hệ thống Chụp cộng hưởng từ, trang thiết bị phục hồi chức năng,....

- Kinh phí chi sự nghiệp y tế: 207,722 tỷ đồng.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Có chính sách ưu đãi đối với bác sĩ chính quy về công tác tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng Trung tâm bảo trợ tâm thần dành cho người bệnh tâm thần lang thang, bị bỏ rơi, bệnh nhân cần được quản lý tập trung.

- Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí đầu tư xây dựng, mở rộng Bệnh viện cũng như đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế giao chỉ tiêu giường bệnh và biên chế theo kế hoạch của Bệnh viện.

           Trên đây là Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện kính đề nghị Sở Y tế Quảng Ninh xét duyệt, đưa vào kế hoạch chung của ngành và chỉ đạo để Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Phòng KHTH-CĐT


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Ban văn hóa xã hội , hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh (11.14.2014)
Kế hoạch triển khai công tác khám chữa bệnh tâm thần nhi (11.14.2014)
Quyết định 3556/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine" (10.02.2014)
THÔNG BÁO (03.18.2014)
Thông báo (09.30.2013)
Kỷ niệm 20 ngày sức khỏe tâm thần Thế giới (10/10/1992-10/10/2012) (10.10.2012) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng ba 2019  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Tin qua ảnh