Hoạt động bệnh viện
 
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
Chủ nhật, 04.03.2016, 08:40am (GMT+7)

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

          Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế Quảng Ninh theo công văn số 210/SYT-NVY ngày 04 tháng 2 năm 2016, về hướng dẫn triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Quảng Ninh năm 2016, cụ thể:

1. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao.

2. Phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm chăm sóc sức khoẻ đồng bào vùng khó khăn.

3. Tăng cường chất lượng và đa dạng hoá các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và huy động các nguồn lực cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2016, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch do Sở Y tế giao, xây dựng thương hiệu bệnh viện và nâng cao chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần của nhân dân trong tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của mỗi khoa, phòng, mỗi cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện về việc triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2016.

2. Yêu cầu:

- Các khoa, phòng trong bệnh viện phải phổ biến, quán triệt cho CBCC, VC và người lao động về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ngành, của bệnh viện.

- Các khoa, phòng phải xây dựng được kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của khoa phòng mình và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả, đồng bộ.

- Bệnh viện sẽ đánh giá kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm của các khoa phòng thông qua các tiêu chí, gắn với phong trào thi đua và là cơ sở để đánh giá khen thưởng, kỷ luật cán bộ năm 2016.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Nhiệm vụ 1: hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Phân khai chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho từng khoa phòng.

- Các khoa phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016, trong đó có triển khai các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá theo từng tháng, từng quý, kịp thời bổ sung và điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của khoa phòng, đơn vị.

2. Nhiệm vụ 2: Phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm chăm sóc sức khoẻ đồng bào vùng khó khăn.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện, rút ngắn thời gian điều trị nội trú.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng mũi nhọn, chuyên sâu, cụ thể tập trung các lĩnh vực sau:

+ Khám bệnh, chẩn đoán và điều trị về nghiện chất, bao gồm rượu và ma túy (Heroin, ma túy tổng hợp và các chất tác động tâm thần).

+ Khám và điều trị các rối loạn tâm căn, liên quan đến stress (Rối loạn giấc ngủ, Trầm cảm, Lo âu, Rối loạn cơ thể hóa, rối loạn liên quan đến stress).

+ Khám bệnh, điều trị và can thiệp tâm thần Nhi (trẻ tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý).

+ Khám bệnh, điều trị và can thiệp tâm thần Người già (Sa sút trí tuệ, Rối loạn tâm thần thực tổn).

+ Nâng cao chất lượng xét nghiệm - cận lâm sàng: xây dựng, cập nhật, bổ sung các quy trình kỹ thuật xét nghiệm-cận lâm sàng, thực hiện đúng các quy trình này, tăng cường công tác nội kiểm-ngoại kiểm, thường xuyên bảo bưỡng, sửa chữa các trang thiết bị y tế, đầu tư mua sắm, bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho xét nghiệm cận lâm sàng.

+ Triển khai công tác phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh, bao gồm hoạt động liệu pháp, lao động liệp pháp, luyện tập - thư giãn, các hoạt động vui chơi, giải trí.

- Nâng cao chất lượng khám bệnh ngoại trú:

+ Bố trí sắp xếp bộ phận tiếp đón, các buồng bệnh tại khoa khám bệnh cho hợp lý.

+ Khám bệnh, tư vấn cho người bệnh.

+ Điều trị theo đơn, điều trị và can thiệp ban ngày.

- Tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, hướng về cơ sở:

+ Tổ chức khám bệnh định kỳ, cấp sổ điều trị ngoại trú và điều chỉnh thuốc phù hợp cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.

+ Khám phát hiện bệnh nhân mới (tâm thần và động kinh) tại các xã phường, cấp sổ và hướng dẫn điều trị cho các bệnh nhân mới.

+ Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở về công tác bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.

+ Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần cho nhân dân bằng nhiều hình thức: phân phát tờ rơi, áp phích, sách nhỏ, báo viết, phòng sự, thông tin trên trang website,...

3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường chất lượng và đa dạng hoá các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và huy động các nguồn lực cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Nâng cao chất lượng bệnh viện, tập trung cải thiện những vấn đề còn ở mức 1, mức 2 và một số mức 3 theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Phấn đấu đạt trung bình trên 3 điểm, không có tiêu chí ở mức 1.

- Tăng cường công tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp nhận, quản lý và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần vô thừa nhận, lang thang cơ nhỡ.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú theo yêu cầu, bao gồm cả chăm sóc và quản lý bệnh nhân tâm thần theo yêu cầu.

- Xây dựng quy hoạch tổng thể bệnh viện dựa trên quy hoạch của ngành đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Qua đó đề xuất đầu tư nguồn lực để nâng cấp, mở rộng bệnh viện, trang bị các thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần cho nhân dân trong tỉnh.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Xây dựng và phát triển thương hiệu đơn vị

1.1. Xây dựng logo và khẩu hiệu (slogan) của bệnh viện:

- Logo và khẩu hiệu phải dễ nhớ, thân thiện, đặc trưng cho bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Việc xây dựng logo và khẩu hiệu hoàn thiện trong tháng 3 năm 2016.

1.2. Chuẩn hóa tổ chức bộ máy trong đơn vị:

- Hoàn thiện phân công nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc bệnh viện.

- Rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ của khoa, phòng; nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa, trưởng phòng.

- Thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng:

+ Tại khoa Khám bệnh với nhiệm vụ: đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám bệnh, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của bệnh nhân và gia đình, tư vấn khám bệnh chuyên khoa tâm thần, truyền thông giáo dục sức qua hệ thống điện thoại. Đồng thời gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe chung và sức khỏe tâm thần.

+ Tại các khoa Lâm sàng: đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú, tư vấn trước khi ra viện.

1.3. Xây dựng các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới:

- Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuẩn. Xây dựng, cập nhật, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên khoa tâm thần phù hợp điều kiện thực tế của bệnh viện.

- Triển khai ứng dụng tiếp nhận các kỹ thuật mới: đặc biệt trong lĩnh vực nghiện chất, khám và can thiệp điều trị cho trẻ em và người già bị mắc các rối loạn tâm thần, các rối loạn tâm căn, phục hồi chức năng tâm thần, triển khai các kỹ thuật mới trong xét nghiệm-cận lâm sàng (thử phản ứng dị ứng thuốc, đo điện tâm đồ,…).

1.4. Xây dựng tiêu chuẩn theo chức danh vị trí việc làm, phân công lao động hợp lý.

- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì phối hợp với các khoa phòng xây dựng tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm theo đúng các quy định của nhà nước.

- Bố trí, sắp xếp, phân công lao động tại các khoa phòng cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phát huy tối đa năng lực, hiệu quả hoạt động của người lao động.

1.5. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc VTTH, hóa chất

- Rà soát, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất tại các khoa phòng, hệ thống giao thông trong bệnh viện, lắp đặt thêm các biển báo, bảng biểu,… đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy trong khi khám chữa bệnh.

- Đảm bảo cung ứng về số lượng và chất lượng thuốc, VTTH, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

1.6. Nâng cao y đức và giao tiếp, ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh:

- Phổ biến, quán triệt các quy định, kế hoạch nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ.

- Tổ chức cho các khoa phòng và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện.

- Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Duy trì đường dây nóng 0966 441 313 (bệnh viện), 0966 631 313 (Sở Y tế) và 1900 0995 (Bộ Y tế) và hòm thư góp ý theo quy định tại các khoa phòng.

- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, góp ý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ viên chức y tế theo từng quý.

- Tổ chức tiếp công dân đúng theo quy định.

- Xử lý, giải quyết kịp thời các ý kiến, phản ảnh của bệnh nhân và gia đình trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

1.7. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông

- Rà soát, cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân trong khám chữa bệnh tại đơn vị.

- Niêm yết công khai thủ tục hành chính khám chữa bệnh.

- Đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như mạng internet, máy tính, máy in.

- Lựa chọn và sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Đưa trang website của bệnh viện đi vào hoạt động có hiệu quả, đăng tải các thông tin liên quan đến bệnh viện lên trang website.

2. Phát triển nguồn nhân lực

2.1. Đảm bảo số lượng, cơ cấu và bố trí cán bộ hợp lý theo vị trí việc làm và trình độ chuyên môn và năng lực làm việc.

- Xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí nhân lực phù hợp với từng khoa phòng.

- Xây dựng cơ chế, quy chế tuyển dụng, hợp đồng lao động phù hợp với tình hình thực tế khám chữa bệnh của đơn vị và đúng quy chế hiện hành.

2.2. Thực hiện phân phối tiền thu nhập tăng thêm, các chính sách đãi ngộ khác phải căn cứ vào năng xuất, chất lượng hiệu quả công việc:

Thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

 2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu (đạo tạo sau đại học chuyên khoa tâm thần).

- Đào tạo theo yêu cầu chuyên môn (cấp chứng chỉ, định hướng).

- Tăng cường đạo tạo lại, đào tạo tại chỗ cho  CBVC, người lao động.

- Thực hiện chế độ ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao: chế độ thu hút, chế độ ưu đãi đối với CBVC chất lượng cao.

2.4. Hợp đồng đối với nhân viên y tế, người lao động:

 Tiến hành hợp đồng với nhân viên y tế, người lao động để đảm bảo công tác chăm sóc, quản lý, phục vụ bệnh nhân tâm thần và triển khai một số nhiệm vụ mới được giao.

2.5. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng hợp đồng lao động:

Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế về bổ sung nhân lực y tế.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị

3.1. Đối với cơ sở hạ tầng

3.1.1. Đảm bảo cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp

- Sửa chữa, nâng cấp các khoa phòng: khắc phục các chỗ thấm mốc, dột, sơn mới toàn bộ các khoa, phòng, sửa chữa những nơi bị hư hỏng.

- Quy hoạch ngoại cảnh đường đi, khuân viên, thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh, đảm bảo sạch sẽ, thuận tiện, tạo môi trường gần gũi, thân thiện.

- Lắp đặt thêm quạt, điều hòa nhiệt độ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nước uống, nước tắm nóng lạnh cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

- Trang bị thêm hệ thống ghế ngồi chờ, ghế tại buồng bệnh và ghế đá ở khu vực ngoại cảnh cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế và rác thải sinh hoạt theo đúng quy định.

3.1.2. Dây chuyền công năng liên hoàn, hợp lý

- Bố trí, sắp xếp lại khoa khám bệnh, khoa Cận lâm sàng liên hoàn, thuận tiện cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

- Bố trí nhân viên lễ tân, tiếp đón thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng để hướng dẫn bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

- Lắp đặt các biển báo, bảng thông tin hướng dẫn tại các khoa phòng.

3.1.3. Tạo môi trường làm việc thân thiện

- Cán bộ, nhân viên y tế được cung cấp và sử dụng trang phục y tế đúng theo quy định của Bộ Y tế.

- Ngoài trang phục y tế, Bệnh viện may sắm cho CBVC đồng phục công sở phù hợp với tình hình thực tế.

- Thái độ của cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và với đồng nghiệp phải vui vẻ, hòa nhã, gần gũi.

- Chủ động niềm nở, tận tình, chu đáo hướng dẫn bệnh nhân và gia đình người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh.

- Đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Kịp thời chấn chỉnh, xử lý trong trường hợp có ý kiến về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

3.1.4. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu cho người sử dụng dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu cao hơn

- Trang bị ghế ngồi, quạt, vệ sinh sạch sẽ khu vực ngồi chờ khám bệnh và chờ lấy kết quả (khoa Khám bệnh và khoa Cận lâm sàng, khoa Dược-VTYT).

- Tại các khoa Lâm sàng:

+ Phòng bệnh điều trị nội trú có đủ quạt mát, điều hòa, cửa kín, chăn đệm để đảm bảo mát về mùa hè và ấm về mùa đông.

+ Trang bị tủ đầu giường, tủ giữ đồ cho bệnh nhân.

+ Cung cấp đủ nhà vệ sinh, nước sạch sinh hoạt, nước uống đảm bảo vệ sinh cho bệnh nhân.

3.2. Đối với trang thiết bị:

3.2.1. Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư:

- Các trang thiết bị y tế phải được sử dụng thường xuyên, có hiệu quả.

- Các nhân viên y tế, nhân viên kỹ thuật phải vận hành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị y tế.

3.2.2. Thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì thiết bị, kiểm chuẩn trang thiết bị… theo đúng các quy định của Nhà nước.

- Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quyết định bàn giao máy móc, trang thiết bị cho khoa, phòng, bộ phận và cán bộ quản lý trang thiết bị.

- Thực hiện quản lý xuất nhập cấp cho khoa phòng, bộ phận sử dụng, vào sổ sách quản lý và khấu hao tài sản theo quy định,

- Lập sổ ghi lý lịch máy, sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa và ghi chép đầy đủ, đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị theo đúng quy định.

- Thực hiện kiểm chuẩn, kiểm định đo lường theo quy định của nhà nước.

3.2.3. Mua sắm một số thiết bị mới:

  Đầu tư, mua sắm một số trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám bệnh và phục hồi chức năng tâm thần, cụ thể như:

- Máy điện tim, máy sinh hóa,

- Máy điện não đồ, lưu huyết não, Dopller mạch máu não,

- Dụng cụ phục hồi chức năng: xe đạp tập luyện, dụng cụ vệ sinh cá nhân, dụng cụ lao động, dụng cụ thể thao vui chơi giải trí.

3.3. Về hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông tin, phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong năm của đơn vị.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT:

+ Nâng cấp hệ thống mạng, máy tính, thông tin liên lạc trong toàn bệnh viện.

+ Trang bị phần mềm tổng thể quản lý bệnh viện, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT.

+ Xây dựng và đưa trang website bệnh viện vào hoạt động có hiệu quả, xin giấy phép hoạt động cho website…

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế sử dụng và ứng dụng được máy vi tính trong công việc; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng có liên quan tại đơn vị.

- Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tăng cường công tác truyền thông:

+ Rà soát các thủ tục hành chính tại đơn vị.

+ Xây dựng các quy trình, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Tăng cường công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT trong công tác văn thư lưu trữ.

4. Công tác chỉ đạo tuyến, phát triển chuyên môn y tế cơ cở

4.1. Kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận chỉ đạo tuyến:

- Bộ phận chỉ đạo tuyến thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến.

- Kiện toàn bộ phận chỉ đạo tuyến, trưng dụng một số cán bộ y tế tại các khoa phòng khi triển khai thực hiện tại cơ sở.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho bộ phận chỉ đạo tuyến.

4.2. Xây dựng kế hoạch Chỉ đạo tuyến chuyên khoa tâm thần:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung, thời gian, nhân lực và kinh phí thực hiện.

- Đào tạo tại bệnh viện theo yêu cầu của tuyến trước về chuyên khoa tâm thần.

- Tổ chức tập huấn về sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

4.3. Hỗ trợ y tế vùng khó khăn:

- Triển khai khám bệnh chuyên khoa tâm thần tại các trạm y tế để phát hiện bệnh nhân tâm thần mới mắc và khám đổi sổ, điều chỉnh liều thuốc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần cũ.

5. Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ y tế nhằm tạo điều kiện cho người dân sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe:

- Thành lập tổ tư vấn khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần tại khoa Khám bệnh và qua đường dây điện thoại, email.

- Tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT, không có BHYT, bệnh nhân là đối tượng xã hội lang thang, cơ nhỡ.

- Tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa khám bệnh, tại các khoa điều trị nội trú.

 Trên đây là kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần. Giám đốc yêu cầu các trưởng khoa phòng, các bộ phận, các cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo để được giải quyết.

Phòng KHTH-CĐT


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
Ba nhiệm vụ trọng tâm - Năm giải pháp cơ bản của ngành y tế Quảng Ninh năm 2016 (02.20.2016)
Tọa đàm Thanh niên " ma túy đá - hiểm họa khôn lường" (01.10.2016)
Kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2015 (12.04.2015)
Bệnh viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tâm thần thế giới (10.07.2015)
Hội thi Điều dưỡng viên giỏi bệnh viện lần thứ 3 năm 2015 (10.02.2015)
Quy chế thi đua khen thưởng, xử phạt trong Quy chế chi tiêu nộ bộ năm 2015 (04.08.2015)
Quy chế chi tiêu nội bộ năm2015 (04.03.2015)
Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 (03.10.2015)
KH dân chủ 2015 (02.27.2015)
Cải cách hành chính 2015 (02.26.2015) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng năm 2019  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31