Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN
Thứ ba, 12.02.2014, 08:03am (GMT+7)

I - TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Giám đốc : Bùi Hồng Tâm  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ            
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.3862671
Điện thoại di động : 0912080207 
Email:    tambenhvien@gmail.com 
 

Phó giám đốc : Bùi Tiến Dũng  
Trình độ chuyên môn : Bs CK I            
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.3869086
Điện thoại di động : 0912182811 
Email :   bsdung@gmail.com
 

Phó giám đốc: Vũ Minh Hạnh   
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ          
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.3969115
Điện thoại di động : 0982301677
Email :    minhhanh1977@gmail.com   

Trưởng phòng kế toán : Trương Thị Thơi
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.3869236
Điện thoại di động : 0982301677
Email : thoikt@gmail.com
      

Trưởng phòng TC-HC : Lê Văn Đắc 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế        
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.3735758
Điện thoại di động : 0915810566
Email : dactchc@gmail.com  
    

Trưởng khoa cấp tính : Hoàng Thị Vinh  
Trình độ chuyên môn : Bác sỹ          
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.36583323
Điện thoại di động : 0936925045
Email :       


Phó khoa cấp tính : Nguyễn Thành Hưng
Trình độ chuyên môn : Bác Sỹ          
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589923
Điện thoại di động : 0904160198
Email :       

Trưởng khoa ĐTTH : Đào Thị Việt Hoa
Trình độ chuyên môn : Bs CK I         
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589924
Điện thoại di động : 01696855968
Email : hoahl70@gmail.com     

Phó khoa BCT nam: 
Phạm Thị Bích Hải
Trình độ chuyên môn : Bác sỹ CKI          
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589932
Điện thoại di động : 0982501929
Email :      


Phó khoa BCT Nữ: Vũ Thị Nga 

Trình độ chuyên môn : Bác sỹ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 033.6589921
Điện thoại di động : 0982454996
Email : 


Phó khoa PHCN: Cao Thị Xuân Thủy
Trình độ chuyên môn : Bác sỹ CKI          
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589932
Điện thoại di động : 0982501929
Email :  

Phó khoa dinh dưỡng : Đinh Thị Chín
   
Trình độ chuyên môn : Cử nhân điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.36589930
Điện thoại di động : 01239204689
Email :       


Phó khoa chống nhiễm khuẩn : Bùi Thị Lê 
  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6583893
Điện thoại di động : 0984576871
Email :       


Phó khoa KB-CLS : Nguyễn Văn Lũy

Trình độ chuyên môn : Bs CK I          
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589931
Điện thoại di động : 0982454996
Email : bsluyqh@gmail.com    


Phụ trách phòng điều dưỡng : Đinh Thị Yến

Trình độ chuyên môn : Cử nhân điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6853892
Điện thoại di động : 0985705889
Email : yenbvtt@gmail.com     


Phó khoa Dược-VTYT : Hoàng T. Thu Hương

Trình độ chuyên môn : Dược sỹ CKI        
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6589928
Điện thoại di động: 0985908550
Email : hoanghuongcp80@gmail.com      


Phó phòng điều dưỡng : Lê Thúy Hoàn

Trình độ chuyên môn : Cử nhân điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan : 033.6538922
Điện thoại di động : 0978279767
Email : hoanlethuy@gmail.com   Phòng Tổ chức-Hành chính


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN (09.05.2011)
CHI BỘ BỆNH VIỆN (09.05.2011)
Sơ đồ bệnh viện (03.11.2011)
Bộ máy quản lý (03.11.2011) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng hai 2020  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29